Tortownia na Bema

 

Sklep internetowy Tortownia na Bema, dostępny pod adresem internetowym tortynabema.pl, prowadzony jest przez Dmytro Tiutiunnyk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Nubes Dmytro Tiutiunnyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8133762813 , Wrocław , Przystankowa 3/11

1. Tortownia na Bema prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych produkowanych na wlasnej cukiernie na ul. Sienkiewicza 2 Tortownia na Bema. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednie stroną internetową www.tortynabema.pl.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.

4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie tortynabema.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również koszty dostawy, które określone są w podstronie Opłata i Dostawa

5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez Sprzedawcę produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji:

a) po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji

b) po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową, pozytywnej weryfikacji firmy je składającej oraz przesłaniu aktualnych danych KRS, w przypadku zamówień firmowych o odroczonej płatności

7. W podstronie Opłata i Dostawa wyszczególnione są wszystkie metody płatności dostępne w serwisie tortynabema.pl Zamówienia muszą być opłacone drogą elektroniczną lub przelewem tradycyjnym. Dla firm dostępna jest opcja odroczonej płatności na podstawie faktury. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze.

8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia w godzinach pracy od 10:00-21:00. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując za numerem podanym w naszym sklepie internetowym.

9. Produkty cukiernicze oraz kwiaty dostępne w serwisie tortynabema.pl należą do produktów szybko zbywalnych (szybko rotujących) oraz personalizowanych (wykonywanych pod konkretne zlecenie/zamówienie). Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego wytworzeniu lub tym bardziej otrzymaniu jest możliwy w ściśle określonym terminie.

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia w godzinach pracy 10:00-21:00. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się za numerem telefonu podanym w naszym sklepie internetowym.

11. Tortownia na Bema zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

12. Tortownia na Bema zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu tortynabema.pl

Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. w cenie, opisie, zdjęciu.

13. Tortownia na Bema zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu.

Nasza cukiernia i serwis wyposażone są w dokładne instrukcje dotyczące realizacji zamówień i dokładają wszelkich starań, aby zamówione produkty były jak najlepiej odwzorowane. Sporadycznie jednak dostarczane produkty mogą różnić się od tych zaprezentowanych na stronach produktowych.

Różnice mogą dotyczyć w wypadku tortów dekoracji (w tym owoców do niej użytych), +/- 20% wagi, czasami niewielkich zmian w smaku (przykład: tort czekoladowo-malinowy, może być zamieniony na czekoladowo-truskawkowy). W wypadku bukietów mieszanych różnice mogą dotyczyć użytych do jego przygotowania kwiatów (których to dostępność może być różna w zależności od regionu/sezonu), bez zmiany ułożenia i kolorystyki kompozycji. Powyższe zmiany nie powinny mieć jednak znacznego wpływu na ogólny charakter zamówionego produktu.

W przypadku, gdy realizacja danego zamówienia okazuje się być z pewnych powodów niemożliwa i/lub ewetualne zmiany w produkcie byłyby znaczące, nasz serwis tortynabema.pl może zaproponować Klientowi zamianę produktu na inny albo dokonać anulacji zamówienia. W przypadku ostatniej opcji nasz serwis dokonuje całkowity zwrot środków na konto Klienta.

14. Tortownia na Bema zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w 24 godziny (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 13:00), 48 godzin lub w 72 godziny (w zależności od rodzaju i składności wykonania produktu).

15. Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne –Tortownia na Bema nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy na 100%

16. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkach – brakiem dostawy.

18. Kurier cukierni może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy. Nie zostaje wówczas ujawniony charakter przesyłki.

19. W przypadku, gdy kurier nie zastaje adresata pod podanym w zamówieniu adresem, kontaktuje się drogą telefoniczną z adresatem informując o przesyłce oraz adresie cukierni do której produkt wraca, lub pozostawia awizo pod podanym adresem. Tortownia na Bema nie zobowiązuje się do pokrycia kosztów drugiej próby dostarczenia wypieku. Jeśli odbiorca pomimo kolejnych prób kontaktu nadal nie skontaktuje się z cukiernią Tortownia na Bema, zamówienie zostanie zawieszone i będzie musiało zostać ponownie złożone i opłacone przed ponowną realizacją oraz dostawą. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesyłki, również zostaje ona przewieziona do cukierni, o czym bezzwłocznie informujemy klienta drogą telefoniczną lub mailową. Tortownia na Bema nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.

20. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.

21. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, szpitali itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu wraź ze wskazaniem finalnego Odbiorcy i prośbą o jego poinformowanie o oczekującej na niego przesyłce.

22. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 48h od faktycznego terminu doręczenia zamówienia do rąk adresata.

23. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Serwis nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez adresata, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.

24. Wyroby cukiernicze oraz pozostałe produkty są wykonywane Cukiernie Tortownia na Bema. Nasza piekarnia kładzie nacisk na jak najwyższą jakość i świeżość oferowanych towarów, tak więc za wadliwość dostarczonego artykułu odpowiada podwykonawca.

25 Tortownia na Bema odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.

26. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową lub telefoniczną.

27. Tortownia na Bema zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Tortownia na Bema zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów.

28. Nubes Dmytro Tiutiunnyk właściciel serwisu internetowego tortynabema.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady Polityka prywatności

29. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie tortynabema.pl należą do firmy właściciela Nubes Dmytro Tiutiunnyk

30. Tortownia na Bema zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.

31. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.tortynabema.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).